Herroepingsformulier

Onderstaande formulier kunt u hier downloaden als PDF bestand.

Herroepingsformulier 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:

Krabpalenvanhout.nl (Handelsnaam van: Dier&Hout)

Heserstraat 20

6216 TP Maastricht

info@krabpalenvanhout.nl

085 – 001 35 37

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (DD-MM-YYYY) :

Bestelnummer :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam/Namen consument(en) 

Adres consument(en) :

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.